AktualnościSerwisTransformatoryTransformatory aluminioweTransformatory miedzianeTransformatory olejowe

Transformatory Trójfazowe Olejowe – budowa, badania i transport

Schemat transformatora
Sprzedawane przez nas trójfazowe transformatory olejowe są zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z obowiązującymi standardami i poddane odpowiednim badaniom. Spełniają one wszelkie wymagania określone przez normy dla urządzeń elektrotechnicznych średniego napięcia, jak również szczególne wymagania klientów.

BUDOWA TRANSFORMATORA

trójfazowy transformator olejowy
           Przekrój transformatora olejowego
 1. Przepusty średniego napięcia (SN),
 2. Gniazdo termometru,
 3. Uchwyty transportowe,
 4. Rdzeń ferromagnetyczny,
 5. Uzwojenia średniego (SN) i niskiego napięcia (NN),
 6. Obudowa z ciekłym dielektrykiem,
 7. Uchwyt przesuwania,
 8. Przepusty niskiego napięcia (NN),
 9. Uchwyty do podnoszenia.

BADANIA

Nasze transformatory olejowe są poddawane próbom fabrycznym, które gwarantują zgodność z następującymi normami:
 • Pomiar rezystencji uzwojeń transformatora: UNE-EN 60076-1, IEC-60076-1,
 • Pomiar przekładni transformatora i sprawdzenie grupy połączeń: UNE-EN 60076-1, IEC-60076-1,
 • Pomiar strat obciążeniowych i napięcia zwarcia w sieci: UNE-EN 60076-1, IEC-60076-1,
 • Pomiar strat jałowych i prądu w stanie jałowym: UNE-EN 60076-1, IEC-60076-1,
 • Pomiar zadanego napięcia o częstotliwości sieciowej: UNE-EN 60076-3, IEC-60076-3,
 • Pomiar napięcia indukowanego: UNE-EN 60076-3, IEC-60076-3.
Wszelkie informacje dotyczące prób transformatora są umieszczone w protokole z prób wyrobu, który jest dołączony do dokumentacji każdego sprzedawanego przez PH KAZEX transformatora.

TRANSPORT

Do podnoszenia i załadunku używa się uchwytów transportowych znajdujących się w czterech narożach kadzi transformatora olejowego. Transformator może być transportowany i podnoszony przy użyciu wózka widłowego, suwnicy lub na kółkach. Trzeba jednak uważać przy podnoszeniu od spodu aby nie uszkodzić elementów chłodzących.
podnoszenie widlakiem
Podnoszenie wózkiem widłowym
Podnoszenie suwnicą za uchwyty
Podnoszenie transformatora suwnicą

Szczegółowe informację znajdujące się w DTR (dokumentacji techniczno – ruchowej) na temat budowy, transportu, użytkowania, konserwacji, montażu i eksploatacji otrzymują Państwo wraz z zakupionym transformatorem.

Źródło: Ormazabal Velatia Company